Metsas.ee

Metsas.ee

Hakkepuidu hind

Viimase paari aasta jooksul on hakkepuidu hind Eestis tuntavalt muutunud. 2018. aastal võis hakkepuidu kuupmeetrit soetada 3 kuni 7 euro eest, mis on märkimisväärselt madalam võrreldes 2022. aasta lõpu hinnaga, mil see tõusis kuni 28 euroni just Harjumaa ja Põhja-Eesti piirkondades. Aasta 2023 lõpetas aga hinna, mis maksimumis küündis 16 euroni, peegeldades sellega turu dünaamilisust.

Küsi pakkumist

Meie kui metsaomanikud oleme raietööde ja metsamaterjali turustamisega seotud muutuste keskmes. Oleme teadlikud, et taastuvenergia kasutuselevõtt ja keskkonnasõbralike kütteainete nõudluse kasv mõjutab meie toodetud hakkematerjali kvaliteeti ning turuhinda. Rõhutame metsa majandamisel kvaliteetsete raietööde tähtsust, täites alati kohalikke seadusest tulenevaid nõudmisi, sealhulgas raieõiguse ja metsateatise vormistamist, tagades sellega kütteperioodiks vajaliku kvaliteetse kütteaine.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

 

Hakkepuidu maksumus 2024. aasta turuülevaade

Meil on täheldatud, et 2024. aasta alguse seisuga on hakkepuidu maksumus Eesti erinevates regioonides mõnevõrra erinev, varieerudes 13 kuni 15 euro vahemikus kuupmeetri kohta. See hinnavahemik kajastab nõudlust, mis varieerub sõltuvalt asukohast.

Näiteks, kui Tallinna elektrijaam Harjumaal Väos on suur puiduhakke tarbija, siis Lõuna-Eesti väiksemates katlamajades on nõudlus väiksem. Samuti mõjutab hinna kujunemist sadamate lähedus, kuna suur osa hakkest eksporditakse kaugemale Põhja-Euroopa riikidesse.

Meie poolt kogutud andmete põhjal on võsa märkimisväärse kasvuga ja selle hinnad liiguvad 3 kuni 5 euro vahemikus kuupmeetri kohta. Kinnistuga kaasneva kasvava võsa korral varieerub hektari hind 2000 kuni 4000 euro vahemikus, arvestades peamiselt hakkematerjali mahtu ja kaugust lähimasse tarnepunkti.

Lõuna-Eestis, Viljandimaal ja Tartumaal on hakkematerjali kokkuostuhinnad 13 kuni 14 eurot kuupmeetri eest. Seejuures on märgatav, et kuivema materjali hinnad asetsevad hinnavahemiku kõrgemas servas.

Saaremaal ja Pärnumaal on haketurg tihe ning hinnad tihtipeale sõltuvad laevaliiklusest. Laeva saabumisel on hakkepuidu hinnad 14 kuni 16 eurot, ent laeva mitteootavates tingimustes täituvad vahelaod, põhjustades hinna languse 12 kuni 13 euroni teaetud ajaperioodidel.

Läänemaal ja Järvamaal on hakkepuidu hinnad mõjutatud transpordikuludest, mille tõttu kokkuostuhinnad püsivad 13 kuni 15 euro piires. Piirkonnas teostatakse haket nii lähedalasuvates sadamates kui ka suuremates katlamajades.

Virumaa turu eripäraks on suurem nõudlus hakkematerjali järele, mis tuleneb suurtest katlamajadest ja sadama vajadusest. Neil põhjustel võib hinnad kõikuda 14 kuni 15 euro vahemikus kuupmeetri kohta sõltuvalt tarnepunkti kaugusest.

Harjumaal ja Raplamaal dikteerivad hinnaturgu suured tarbijad. Nõudluse tõttu veetakse puiduhaket sinna ka naabermaakondadest, mis hoiavad kokkuostuhinnad stabiilselt 13 kuni 15 euro vahemikus, olenevalt hakkematerjali omadustest.

Need hinnangud põhinevad andmetel, mis on kogutud METSAOSTJAD.ee poolt uuendatud 8. jaanuaril 2023.

Hakkepuidu ruumalaühiku maksumus 2022-2023

Hakkepuidu ruumalaühiku maksumus 2022

Aasta esimestel kuudel märkisime hakkepuidu ruumalaühiku maksumuse piirkonnas 12 kuni 13 eurot. See oli konkurentsivõimeline hind, eriti võrreldes aegadega, mil maksumus hoiti 3 kuni 7 euro vahemikus. Hinnatõusu peamine käivitaja oli Euroopa Liidu järk-järguline liikumine kivisöekatlamajade sulgemise suunas.

Edaspidi mõjutas turu dünaamikat dramaatiline hinnatõus. Eriti märkimisväärne oli kokkuostuhindade tõus pärast Vene-Ukraina konflikti intensiivistumist, mis viis saematerjali impordikeeluni Ida-suunalt ja tõstis konkurentsi puiduturul. See kajastus meie märkmetes hinnatipuna oktoobris – koguni 28 eurot kuupmeetri eest.

Hakkepuidu ruumalaühiku maksumus 2023

Meie tähelepanekute kohaselt algas 2023. aastal hakkepuidu ruumalaühiku hind taltsutama oma varasemat kõrgepunktist. Eeldatava külmalaine puudumine ja stabiilne elektrienergia varustus viisid selleni, et tooraine hind langes talve lõpuks 16 kuni 18 euro vahele kuupmeeter.

Suvekuudel stabiliseerus olukord ja hind püsis meie hinnangul 10 kuni 13 euro juures. Turu üleküllus võsast tuleneva materjaliga viis kokkuostuhindade ajutise paigalseisu. Aga nagu me oleme märganud, katlamajade kütteperioodiks ettevalmistumine ja ekspordi suurenemine tekitasid aasta lõpus taas hinnaliikumisi – ruumalaühiku maksumus muutus sõltuvalt piirkonnast 13 kuni 16 euroks.

Hakkepuidu Hinnapäring

Meie ettevõte pakub hinnapakkumisi hakkepuidu ostmiseks ning äraveduks. Hinnapakkumise andmisel on oluline, et teavitaksite meid järgmisest:

  • Hakkematerjali asukoht: Näidake, kas võsa asub põllul, hoovialal või tee ääres.
  • Materjali tüüp: Kas on tegemist okaspuu või lehtpuuga.
  • Materjali lõikamise aeg: Millal oli materjal lõigatud.

Lisateenustena pakume:

  • Võsamaterjali äravedu: Kui kogused on piisavalt suured, et äravedu oleks mõlemale osapoolele tasuv.
  • Kasvava võsa lõikus: Teenus sisaldab võsa lõikust, transporti ja hakkimist.

Küsige julgelt pakkumist nii koondamata võsa materjali kui ka valmis hakkepuidu kokkuostuks.

Puiduhakke hind

Me märkame, et puiduhakke turuhindu mõjutavad nii kohalikud energiatootjad kui ka rahvusvaheline kaubandus. Eesti elektri- ja soojusenergia koostootmisjaamad ning katlamajad on peamised puiduhakke tarbijad, mille tulemusena on nad suurimaks hinnatrendi määrajaks. Lisaks sõltub hind ka puiduhakke transportimisest sadamatesse, et seda saaks välja vedada.

Puiduhakke väärtus kajastub eelkõige kahe näitaja kaudu:

  • Hakkematerjali niiskusesisaldus
  • Tarnekaugus vaheladudest

Viimase info põhjal liigub kuupmeetri hinnad enamasti üle 20 euro piiri. Hinnad kujunevad lähtuvalt tooraine turusituatsioonist ning tarnitud kogusest.

Virnastatud võsa maksumus

Puistekoormuse arvutamine

Virnastatud võsa mahtu ja sellest tulenevat hinda on võimalik metsaomanikel hinnata enne hakkimisprotsessi. Selleks arvutame kõigepealt võsavirna mahtu kuupmeetrites, korrutades virna pikkuse, laiuse ja kõrguse omavahel. Näiteks, kui virna mõõtmed on laius 4 meetrit, pikkus 15 meetrit ja kõrgus 3 meetrit, siis on virna maht 180 m³.

Tihumeetri koefitsiendi rakendamine

Järgmisena saame arvutada reaalse puidu hulga võsas ehk tihumeetreid, võttes arvesse õhuvahede mõju mahule. Kasutame selleks tihumeetri koefitsienti, mis tavaliselt virnastatud võsa puhul jääb 0,15 ja 0,2 vahele, sõltuvalt võsamaterjali tüvede jämedusest. Suuremate tüvede puhul, mis ületavad 15 cm läbimõõtu, kasutatakse koefitsienti kuni 0,3. Oletades keskmist koefitsienti 0,15, saame 180 kuupmeetri puhul tihumeetreid 27 tm.

Hakkepuidu koguse määramine

Tulumaksu arvutamiseks on vajalik teada, kui palju saame hakkepuidu kogust ühest tihumeetrist. Arvestuseks võetakse, et ühe tihumeetri täismassist saab kujundada umbes 2,8 kuupmeetrit hakkepuitu. Kui võimendada saadud tihumeetrid 2,8-ga, saame võsavirnast tekkiva hakkepuidu mahu 75,6 m³.

Puiduhakke turuhind on määrav tegur tulude kalkuleerimisel. Kui eeldame, et hakkepuidu kokkuostuhind on 15 eurot kuupmeetri kohta, siis korrutades kogusega 75,6 m³, saame kogutulu 1134 eurot.

Müües hakkepuitu või raiejäätmeid otse tootjale, saavutame maksimaalse tulu võsavirnast.

Raiejäätmete maksumus

Meie andmetel hõlmavad raiejäätmed erinevat tüüpi materjale, milleks on peamiselt puuoksad, oksarisu ja kahjustatud puutüved. Raiejäätmete ostul langevad need tavaliselt hakkepuidu üldise kokkuostuhinna kategooriasse. Erandiks on kändude ning nende juurtega seonduv, mis pärineb näiteks tuulemurru koristamisest. Kändude ning juurestiku omaduste tõttu, sealhulgas suure mullasisalduse tõttu, jäetakse need sageli hakkurisse panemata, kuna see võib kahjustada masina terasid ja suure osa kännust ei pruugi masina avasse mahtuda. Söötmisavade suurus jääb maksimaalselt umbes 75 sentimeetri kanti.

Kasvava Võsa Maksumus

Kui räägime võsa tasuvusest, tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid. Esiteks, giljotiini abil lõigatav võsa peaks olema kõrgusega vähemalt 6–8 meetrit ja vanuselt üle 10 aasta. Puutüvede diameeter peaks algama 5–8 sentimeetrist, kusjuures giljotiini suurim lõikelaius on kuni 38 sentimeetrit.

Kui võsa ei vasta nimetatud mõõtudele ja on noorem, võib meie teenuse maksumus ületada võsast saadava tulu. Noorema võsa lõikamisel peab tihti kasutama võsasaage ja see tähendab, et võsameeste tööjõukulu suureneb märkimisväärselt, võrreldes mehhaaniliste vahenditega.

Materjali hinnastamisel määrame võsale hinnaks 3–5 eurot ühe kuupmeetri puiduhakke kohta. Peaks toonitama, et kui materjali transpordiks lõikuspaigast kokkuveoplatsele kulub üle 300 meetri või on meile vajalik kasutada lisatööjõudu, väheneb võimalik tulu.

Kui maa on võsastunud ja seisab müügil, on kasvava võsa hektari hind turul ligilähedaselt kuni 4000 eurot. Hind kujuneb sõltuvalt võsakiustuse mahust ning lähimast üleandmiskohast.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558