Metsas.ee

Metsas.ee

Metsamaa ja metsa hind

Meie vaatluse kohaselt on metsamaa väärtus tõusnud, jõudes aasta 2024 alguses kuni 38 000 euroni hektari eest. Vaatamata sellele, et puidu ruumimeetri hind on viimase paari aasta jooksul näidanud langustrendi, säilivad metsakinnistute hinnad endiselt suhteliselt kõrgel tasemel. See trend on eriti märgatav hästi kasvanud kaskede ja mändide puhul, mis jätkuvalt toovad turul kõrget hinda.

Küsi pakkumist

Meie metsamaakleri lauale jõuab metsa müügipakkumine pärast selle saatmist. Vajadusel saadame taksaatori kohapeale müügiks pakutavat kinnistut üle vaatama, et olla kindel metsa tagavaras, vanuses ning tervislikus seisundis. Koostame hinnapakkumisi kas metsamajandamiskava või kohapeal kogutud takseerandmete põhjal. Võtame metsamüüjaga isiklikult ühendust, kui tekib täiendavaid küsimusi.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Metsa Väärtus Aastal 2024

2024 aasta metsaökonomika on suhteliselt stabiilne, kajastades minimaalseid muutusi hinnanäitajates. Vaatame lähemalt, millised näitajad on aasta alguses määrava tähtsusega:

 • Puidu Hinna Dünaamika: Metsamaterjali hinna kõikumine on hetkel väheoluline, seetõttu on metsamaa hinda mõjutavad tegurid jäänud ennekõike varasema aasta tasemele.
 • Puiduturg Räägib Oma Keeles: Metsatööstuses täheldatakse keerulist perioodi. Kasevineeri tootmisel valitseb teatud optimism, kus kvaliteetse vineeri hind on märkimisväärne – ulatudes kuni 180 euro tasemeni tihumeetri eest.

Puidusortimendid ja Hinnad:

 • Männi- ja Kuusepalgi Hind: Praegused hinnad on 92 eurot männipalgi ja 82 eurot kuusepalgi tihumeetri eest, mis on väike langus võrreldes eelmise aastaga.
 • Lepa Saepakud: Musta lepa eest makstakse maksimaalselt 60 eurot, halli lepa saematerjali eest 50 eurot tihumeetri kohta.
Puu LiikVõrdlus Hinna LangusHind 2024 (EUR/tihumeeter)
Männipalk-4 (EUR/tihumeeter)92
Kuusepalk-11 (EUR/tihumeeter)82
Must lepp (saepakk)-20 (EUR/tihumeeter)60
Hall lepp (saepakk)-20 (EUR/tihumeeter)50
Kasevineer– (Stabiilne)180
 • Küttepuude ja Paberipuu Hinnad: Küttepuude ja paberipuu hinnad näitavad vastandlikke trende. Okaspuu paberipuu hind on kergitanud end 64 euro peale, kuid küttepuud, sealhulgas okaspuu ja haab, näitavad langustrendi.
Toote LiikProtsentuaalne LangusHind 2024 (EUR/tihumeeter)
Okaspuu küttepuud-4.2%
Haava küttepuud-8%
Kasepaberipuu+1.5%
Okaspuu paberipuu+10%64
 • Hakkepuidu turg on stabiilne: Hinnakõikumisi ei ole märgata, pysides konstantse 15 euro juures tihumeetri kohta.

Viimased külmalained ei ole toonud kaasa tõusu kolmemeetriste küttepuude hinnas, vaid pigem isegi pehmet langust. Puidutööstus valmistub kevadeks, prognoosides sulavee ajal edasist pehmet hinnalangust hakkepuidu osas.

Metsamaa hind

Metsamaa väärtust mõjutavad mitmed faktorid, sealhulgas metsa küpsus ja tihumeetrite arv hektari kohta. Viimastel aastatel on metsamaa maksumus olnud tõusutrendis:

 • 2020–2021: 4000–6000 eurot hektari eest
 • 2022: 7000–9000 eurot hektari kohta

On oluline märkida, et need numbrid peegeldavad ka raiutud alasid, mis keskmist hinda alandavad. Silmatorkava näitena võib kõrge tootlikkusega männimetsa hektar maksimumhinna korral küündida kuni 35 000 euroni. Sellist tüüpi metsamaa on aga Eestis haruldane. Kontrastiks, lehtpuumetsade tipphinnad eeldatavasti ei ületa 18 000 eurot hektari kohta.

Meie teadmised põhinevad jooksvatel turuanalüüsidel ja ametlikul tehingute andmebaasil.

Metsamaa ühiku hind

Männimetsa ühiku väärtus

 • Üldhinnang: Stabiilselt kõrge
 • Trend: Langus pärast 2022
 • Mõjutajad: Nõudlus, turumuutused

Kuusepuistute ühiku maksumus

 • Üldhinnang: Võrdlemisi kõrge
 • Ostjate huvi: Püsiv

Kasepuistute hektarihinnad

 • Trendid: Pikaaegselt kõrge
 • Kõikumine: Hindade stabiilsus

Lehtmetsade ühiku turuväärtus

 • Muutused: Madalam nõudlus mõjutab
 • Väärtus: Erineb piirkonniti

Raimaadade hektarihinnad

 • Omadused: Hinnad varieeruvad olenevalt taastamisvõimalustest
 • Täheldus: Mõjutatud turu üldseisust

Raietööde Kulu

Talveperioodil võib metsatööde maksumus olla kõrgem peamiselt seetõttu, et sel ajal on raieteenuste nõudlus suurem. Seevastu suvel võivad hinnad olla madalamad. Meie teostatud raie hõlmab langetatud puidu väljaveo ning võib alguse saada umbes 20 eurost tihumeetri kohta talvisel hooajal. Suvekuudel võib sama teenus maksta 18–20 eurot tihumeetri eest.

Raie järgselt peame tegelema ka langilt maha võetud materjali transpordiga kokkuostupunkti. Üldjuhul pakume veoteenust, kus orienteeruv hind metsamaterjali veol on 6 eurot tihumeetri kohta kuni 50 kilomeetri kaugusele.

Metsamaterjali väärtus

Metsamaterjalide hinnad on tihedalt seotud tooraine sortimendi ja omadustega. Uurides jaanuari kuu kokkuostuhindu, selgus, et puidu hindades on jälgitavad erisused sõltuvalt ümarpalgi mõõtmetest, kvaliteedist ning kumerusest.

 • Kask: ligikaudu 120 €/tm
 • Mänd: 92 €/tm (muutumatu), 64 €/tm (tõusnud 9,8%)
 • Kuusk: 82 €/tm (muutumatu), 64 €/tm (tõusnud 9,8%)
 • Haab: 60 €/tm (muutumatu), 54 €/tm (tõusnud 3,8%)
 • Hall lepp: 50 €/tm (muutumatu), 40 €/tm (muutumatu)
 • Must lepp: 60 €/tm (muutumatu), 45 €/tm (muutumatu)
 • Okaspuu: 39 €/tm (langenud 4,2%)
 • Haab: 36 €/tm (langenud 8%)

Peame tähelepanu pöörama, et eelpool mainitud hinnad kajastavad hetkeolukorda ning võivad ajas muutuda. Hinnainfo pärineb Forestex Tartu OÜ andmetest, uuendatud 6. jaanuaril 2024.

Mis mõjutab metsamaa hinda?

Metsamaa väärtus sõltub oluliselt mitmest asjaolust. Üks peamine tegur on metsakinnistu asukoht; see mõjutab transpordikulusid, eriti kui metsatehnika vajab viimist kaugele alale. Näiteks võib ettevõte Harjumaalt kaaluda lisakulusid, kui investeeritakse metsa Lõuna-Eestis.

Logistiline võimekus on samuti kriitiline, kuna suuremad ettevõtted, kellel on rohkem metsatehnikat, suudavad pakkuda konkurentsivõimelisi hindu eri piirkondades. Metsakinnistu ligipääsetavus ja metsamajanduslikud tööd võivad mõjutada hinda, kuna parema juurdepääsuga ja hoolitsetud kinnistud kalduvad väärtuslikumad olema.

Lisaks tähendab metsa sortiment, kvaliteet ja vanus suurt erinevust, kuna paberipuu, küttepuu ja saematerjal võivad turgudel erineda. Puistu liigiline koosseis ja tervislik seisund mängivad samuti hinnastamisel rolli, kuna need mõjutavad metsa majandamise võimalusi ja tulu.

Metsaomanikud saavad kasu konkureerivate pakkumiste kogumisest erinevatelt ettevõtetelt, kuna see annab parima ülevaate metsamaa turuväärtusest nende piirkonnas. Metsamajanduskava võib süvendada arusaama metsakinnistu potentsiaalist ning aitab paremini planeerida ja koordineerida majandustegevust.

Hinnapäringu Protsess

Kui soovite oma metsa väärtust hinnata, on tähtis, et oleks olemas kehtiv metsamajandamiskava. Selle digitaalselt vormistatud versiooni on võimalik hinnapäringu ankeedile lisada. Kui metsamajanduskava puudub, esitame alustava hinnangu metsa väärtusele ja kui see vastab meie hinnaklassile, viime läbi põhjalikumad välitööd.

Meie spetsialistid, kes hindavad teie metsa, teevad seda esitatud andmete alusel ja võtavad teiega ühendust, et arutada esmast pakkumist. Oluline on märkida, et kõik metsaomanike andmed käsitletakse rangelt konfidentsiaalselt ja tagame nende turvalise töötlemise. Kui teil on huvi hinnapäringu vastu, võtke meiega julgelt ühendust läbi kontaktvormi või saatke meile e-post. Meie eksperdid on kvalifitseeritud taksaatorid ning pakuvad põhjalikku nõustamisteenust.

Hakkematerjali Hind

2022 aastal koges taastuvenergia sektori kasvanud nõudlusele vastu tulles hakkematerjali turul märkimisväärset hinnatõusu, tipphetkel küündides kuni 30 eurose piirini. Aastaks 2024 on maagaasi ja küttepuude hinnad langenud, mille tõttu on ka hakkematerjali maksumus alanenud, jäädes enamasti 13–15 euro vahele ruumimeetri kohta. Sõltuvus piirkonnast ja materjali niiskusastmest võib hind tõusta kuni 16 euroni ruumimeetri eest.

Hakkematerjali alla kuuluvad raietöödest järelejäävad puuvõrad, oksarisu ja ebastandardse kujuga tüved, mis ei ole müüdavad kui ümarmaterjal. Neid kuhjatakse raielangil spetsiaalselt ettevalmistatud platsidel, mis võimaldab mugavat järeltöötlust, sealhulgas purustamist.

Kas metsaoksjon garanteerib alati optimaalseima hinna?

Me mõistame, et metsaoksjoni protsess võib tunduda atraktiivne võimalusena saavutada oma metsamaa eest maksimaalne tulu. Online-oksjoniplatvormide kasutamine hõlmab endas juriidiliselt reguleeritud vahendajaid, kellega eduka oksjoni korral jagatakse lõpphinnast teatud protsent komisjonitasuna.

Oksjonide anonüümsus tähendab, et metsaomanik ei pruugi saada teada ostja isikut enne oksjoni lõppu. Ostja võib olla kas kohalikel elanikel tööd pakkuv kohalik metsafirma või välismaine investor, kelle tegevus ei pruugi otsest kasu kohalikule majandusele tuua.

Märkimist väärivad turunduslikud väited, mis seostuvad oksjonitega ja mille kohaselt võidakse metsaomanikule lubada oluliselt suuremat tulu võrreldes otsemüügiga. Need väited põhinevad sageli eeldusel, et metsafirmade huvi või pakkumistes osalev hasart viib hindade tõusuni. Kuid sellised väited ei peegelda reaalsust ja sageli on need osa turundusstrateegiast.

Meie kogemus näitab, et tihtipeale pole metsaoksjoni hind esitatud pakkumistest märkimisväärselt kõrgem. Tegelikult võib metsafirma, kes on esialgse pakkumise teinud, osaleda oksjonil, ent ei pruugi nõustuda maksma oluliselt rohkem kui otsepakkumisel esitatud summa.

Lisaks tasulistele oksjonikeskkondadele on olemas ka tasuta metsaoksjonid, kus komisjonitasusid metsaomanikule ei rakendata. Meie soovitame metsaomanikel kaaluda kõiki alternatiive ja leida neile kõige sobivaim müügikanal, lähtudes mitte ainult hinnast, vaid ka tehingu tingimustest ja potentsiaalsest ostjast.

Mis mõjutab põllumaa hektari hinna kujunemist?

Põllumajandusmaa väärtust mõjutavad tegurid:

 • Viljakus: Muldade kvaliteet ja saagikus.
 • Asukoht: Lähedus turgudele ja töötlemisvõimalustele.
 • Suurus ja kuju: Suuremad ja korrapärasemad tükid on tavaliselt väärtuslikumad.
Milline on lageraiega metsamaa keskmine maksumus?

Raiealade hind sõltub mitmest tegurist nagu asukoht, ligipääsetavus ja maastiku eripärad. Tavaliselt on lageraiutud maatüki hind madalam kui kasvava metsaga maal, sest potentsiaalne tulu saadakse varem.

Mis faktorid mõjutavad kasvava metsa väärtust?

Metsamaa väärtus sõltub mitmetest asjaoludest:

 • Puuliik ja -vanus: Mõned puuliigid on väärtuslikumad ja nende küpsemise aeg on pikem.
 • Metsa tervis ja tiheus: Hoolitsetud mets on väärtuslikum.
 • Asukoht: Juurdepääs ja transpordi võimalused mängivad suurt rolli.
Kuidas on puidu hinnad viimase aja jooksul muutunud?

Puidu hind on turumajanduses kõikuv. Viimasel paaril aastal võis täheldada hinnatõusu järgnevat stabiliseerumist ja mõningatel juhtudel langustrendi.

Kuidas toimub maa ja metsa väärtuse hindamine?

Maa ja metsa väärtuse hindamise aluseks on:

 • Turuanalüüs: Võrreldakse hiljutisi müügitehinguid.
 • Füüsikaline seisund: Vaadatakse puistu vanust ja metsa seisukorda.
 • Potentsiaalne tulu: Hinnang tulevaste raiete peale.
Kuidas leitakse puidu tihumeetri hind?

Puidu tihumeetri hind määratakse vastavalt:

 • Kvaliteet: Puuliigi, suuruse ja veatu puidu osakaal.
 • Nõudlus ja pakkumine: Puidu hinda reguleerib turusituatsioon.
 • Transport: Kaugus töötlemiskohtadest või sadamatest.

Metsa hindamine

Metsaomanikena oleme alati otsimas viise, kuidas maksimeerida oma investeeringute tulu. Meie jaoks on oluline saavutada oma metsavara müügist õiglane hind, mis vastaks turuolukorrale, vältides seejuures tarbetuid vahendajaid ja lisakulutusi, mis võivad mõjutada lõppkasumit. Seega, metsa müük ja ost on meie jaoks oluline protsess, millesse suhtume läbimõeldult ja strateegiliselt.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558