Metsas.ee

Metsas.ee

Metsamaa ja metsa ost

Meie eesmärk on tagada klientidele parim võimalik hind metsandusturul ning pakkuda metsaomanikele kindlustunnet, et nende metsamaa ostuks või raietööde teostamiseks tehtud ostupakkumised vastavad reaalsele turuolukorrale. Meie kvalifitseeritud tööjõud ja isiklik metsatehnika tagavad, et kasvava metsa ost ning ülestöötamine toimub tõhusalt ja professionaalselt.

OSTAME METSA JA METSAMAAD!

Metsa ost üle Eesti

Meie ettevõte ostab metsa üle Eesti, sealhulgas ka saartel. Meie metsaspetsialistid teevad selleks kõik, et kogu tehinguga seonduv asjaajamine oleks maaomaniku jaoks läbipaistev ja selge.

Metsakinnistute ost

Meie ettevõte ostab metsakinnistuid tervikuna ja vajadusel ka osaliselt. Metsamaad saab müüa ka juhul kui see on osaliselt rohu- ja põllumaa. Ostame erineva suurusega metsakinnistuid ning pakume mõistlikku hinda vastavalt metsa seisundile

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost teostatakse müüja ja metsaostja kokkuleppel sõlmitud raieõiguse võõrandamise lepingus määratletud hinna ja tingimuste alusel. Meie ettevõte ostab kasvavat metsa erinevates Eesti piirkondades. Pakume konkurentsivõimelist hinda vastavalt metsa seisundile ja raieõiguse tingimustel

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ostu peamine eesmärk on kasvukohale sobiva puuliigiga taastamine ning kultiveerimine. Meie ettevõte ostab raiutud metsamaad erinevates Eesti piirkondades ning pakume mõistlikku hinda vastavalt metsa seisundile ja kasvatatavate puuliikidele.

Võssa kasvanud metsamaa ost

Võssa kasvanud metsamaa ost on suunatud puiduhakke tootmiseks. Meie ettevõte ostab võssa kasvanud metsamaad erinevates Eesti piirkondades ja pakume konkurentsivõimelist hinda vastavalt metsa seisundile ja puiduhakke kvaliteedile.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 5666 6666

ROHKEM INFOT

Metsa ja Metsamaa Ost

Ostame metsa ja metsamaad üle Eesti, sealhulgas osaliselt raiutud või hüpoteegi all olevaid kinnistuid. Vormistame ostupakkumisi terviklike metsakinnistute kohta koos maaga või raieõiguse võõrandamiseks.

Kui kinnistul puudub kehtiv metsamajanduskava, siis kogume metsaostja kuludega kohapeal andmed müügiks pakutaval kinnistul kasvava metsa tagavara, vanuse ning kvaliteedi kohta. Vajadusel teostame vajalikud lahtimõõtmised ja kantakse mõõdistamistulemused kinnistusraamatusse.

Metsa ostmisest

Ostame metsa ja metsamaad üle Eesti, sealhulgas osaliselt raiutud või hüpoteegi all olevaid kinnistuid. Vormistame ostupakkumisi terviklike metsakinnistute kohta koos maaga või raieõiguse võõrandamiseks.

Kui kinnistul puudub kehtiv metsamajanduskava, siis kogume metsaostja kuludega kohapeal andmed müügiks pakutaval kinnistul kasvava metsa tagavara, vanuse ning kvaliteedi kohta. Vajadusel teostame vajalikud lahtimõõtmised ja kantakse mõõdistamistulemused kinnistusraamatusse.

Metsaomanikul on võimalik müüa metsakinnistust vaid teatud osa või koosneb see osaliselt rohu- ja põllumaast. Ostame metsa terves Eestis alates 5 ha kuni 5000 ha korraga. Ostame kasvava metsa tagavara, sõltuvalt puuliigist, mullaviljakusest, asukohast ja ligipääsetavusest.

Pakume ka metsamajandamiskava koostamist, metsateatise esitamist, harvendusraiet ja muid metsatöid. Meie metsandusspetsialistid aitavad leida parima lahenduse metsaühistu loomisel ja metsa ülestöötamisel. Hindame iga kliendi soove ja vajadusi ning teeme parima pakkumise vastavalt olukorrale.

Kui soovid müüa metsa, siis soovitame alustada ostupakkumiste kogumisest ja mitte kiirustada tehingusse astumisega. Ostupakkumised on reeglina ka läbiräägitavad. Tujukas metsaostja on ohumärk, et tegu võib olla vahendajaga. Metsavahendajad on spetsialistid, kes aitavad metsaomanikul müüa metsa parima hinnaga. Metsamaa hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas metsa asukohast, suurusest ja kvaliteedist. Metsaoksjon võib olla üks võimalus müüa metsa, kuid see ei pruugi alati tagada parimat hinda. Soovitame pöörduda metsandusettevõtte poole, kes pakub tasuta konsultatsiooni ja hinnapakkumisi. 

Meie ettevõte soovitab metsa ost korral müügilepingu sõlmimisel kasutada notari deposiitkontot, et tagada müüja kindlustunne, et lepingus märgitud summad jõuavad tema kontole peatselt pärast lepingu notariaalset kinnitamist. Lepingus märgitud rahasummade liigutamine on seega turvaline ja usaldusväärne.

Lepingusse tuleb lisaks rahasummadele märkida ka kõik muud olulised tingimused, nagu näiteks metsa seisukord ja raieõigus. Metsaostja ja müüja vahelise lepingu sõlmimisel peab müüja või tema poolt volitatud esindaja esitama mitmeid dokumente, sealhulgas Eesti Vabariigis kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass või ID-kaart), müüja volikirja (juhul, kui ta ise ei viibi lepingu sõlmimise juures), väljavõtte kinnistusraamatust olevast omandit tõendavast sissekandest ning raieõiguse müügi korral metsateatis.

Kui ettevõte ise ei oma kõnealust metsakinnistut, tuleb esitada omanikuga sõlmitud kasutuslepingu koopia ja ettevõtte esindaja volikiri olukorras, kus ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Lepingule allakirjutamisel tuleb esitada ka müüja või tema esindaja isikut tõestav dokument ning omandit tõendav väljatrükk kinnistusraamatust ja B-kaardi koopia ning raieõiguse müügil ärakiri metsateatisest.

Kuidas toimub raieõiguse müügiprotsess?

Raieõiguse müügiprotsess on üsna lihtne. Metsaomanik võtab ühendust metsaostjaga ja esitab müügisoovi. Metsaostja hindab metsa ning teeb pakkumise, mille metsaomanik saab kas aktsepteerida või tagasi lükata. Kui pakkumine aktsepteeritakse, sõlmitakse müügileping ja tehing viiakse lõpule.

Millised tegurid mõjutavad metsamaa hinda?

Metsamaa hind sõltub paljudest teguritest, sealhulgas metsa seisukorrast, asukohast, juurdepääsust, kasvukohast, metsa tüübist, raiutavate puude arvust ja paljust muust. Metsaomanik peaks enne müüki hindama oma metsa ja võtma arvesse kõiki neid tegureid.

Mis on olulised kaalutlused kasvava metsa müügil?

Kasvava metsa müük on keeruline protsess, sest müüdav vara on veel kasvamas ja selle hind sõltub tulevikuprognoosidest. Olulised kaalutlused hõlmavad metsa seisundit, kasvukoha sobivust, metsa tüüpi, raiutavate puude arvu ja palju muud. Metsaomanik peaks enne müüki hindama oma metsa ja võtma arvesse kõiki neid tegureid.

Mille alusel hinnatakse raiesmike müügihindu?

Raiesmike müügihind sõltub paljudest teguritest, sealhulgas metsa seisukorrast, juurdepääsust, raiutavate puude arvust, metsa tüübist ja paljust muust. Metsaomanik peaks enne müüki hindama oma metsa ja võtma arvesse kõiki neid tegureid.

Kuidas leida usaldusväärseid hakkepuidu oste Harjumaal?

Usaldusväärsete hakkepuidu ostjate leidmine Harjumaal võib olla keeruline, kuid metsaomanikud saavad otsida kohalikke metsaettevõtteid, kes pakuvad hakkepuidu ostmise teenust. Samuti võib otsida veebis või küsida soovitusi teistelt metsaomanikelt.